Fjord Arkitekter har som målsetting å lage arkitektoniske installasjoner og moderne bygg med høy kvalitet. Det innebærer et bevisst forhold til estetikk, økologi og økonomi. Selskapet tar imot alle typer arkitektoppdrag og har et solid nettverk av entreprenører, leverandører og produsenter.

Sammen har Fjord Ingeniører med Fjord Arkitekter, mulighet til å tilby en strukturert og effektiv prosjekterings- og byggeprosess. Dette innebærer at våre kunder kun forholder seg til én aktør fra idé til ferdig bygg. Sammen med vår produsent vil vi innen kort tid kunne beregne og tilby en fastpris på hele prosjektet.