TANGEN TERRASSE

Sted: Nesodden I Program: Bolig I Tiltakshaver: Privat I Areal:  500 kvm BRA bolig I Arkitekt: Fjord Arkitekter I Landskap: Fjord Arkitekter

Tomten er svært kupert og skråner mot nordøst. Det var et ønske å ta vare på eksisterende terrenget i størst mulig grad, og boligen er formet etter landskapet og ikke omvendt. Boligen ligger derfor godt inn i terrenget, og samspillet mellom bolig og terreng er viktig for dette prosjektet. Utsikten til fjorden har vært styrende for orienteringen. Oppdraget har omhandlet beregninger av store støttemurer i betong, samt vurdering av grunn og bæreevne.